Để đặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam quý khách hàng cần trải qua các bước sau đây:

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

  1. Đăng ký, đăng nhập tài khoản: Xem hướng dẫn tại đây
  2. Cài đặt công cụ đặt hàng: Xem hướng dẫn tại đây
  3. Tìm kiếm sản phẩm: Xem hướng dẫn tại đây
  4. Đặt hàng:
  5. Nạp tiền – đặt cọc:Xem hướng dẫn tại đây
  6. Tiến hành mua hàng
  7. Vận chuyển – Nhận hàng
  8. Tất toán tiền hàng còn thiếu