- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn: Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau

NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn
Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của Nhập hàng Trung Quốc 24/7Ngân hàng Vietcombank
Chi Nhánh Linh Đàm
Số tài khoản: 0021000396617
Chủ tài khoản: BÙI THỊ THANH YẾN
Ngân hàng VIB
Chi Nhánh Thanh Xuân
Số tài khoản: 068704060132464
Chủ tài khoản: BÙI THỊ THANH YẾN
Ngân hàng Techcombank
Chi Nhánh Linh Đàm
Số tài khoản: 19027700883015
Chủ tài khoản: BÙI THỊ THANH YẾN